ВІДДІЛ ПО РОБОТІ З ЕНЕРГОТЕПЛОПОСТАЧАЛЬНИМИ КОМПАНІЯМИ

КОНТАКТИ:

Начальник відділу – Ярошенкко Василь Васильович

т. (044) 277 20 59

 - інженер Щеколда Олег Васильович;

- інженер Красна Ганна Вікторівна;

ФУНКЦІЇ:

1. Здійснює облік і реалізацію послуг з централізованого  постачання питної води, що використовується на потреби приготування гарячої води теплоенергопостачальними компаніями, а також на їх власні потреби згідно вимог Закону України «Про питну воду та питне водопостаачння», чинних «Правил користування системами централізованого коммунального водопостаачння та водовідведення в населених пунктах України» та інших нормативних актів, що стосується цих правовідносин.