INVITATION FOR BID/ ЗАПРОШЕННЯ ДО УЧАСТІ В ТОРГАХ

BORTNYCHI SEWAGE TREATMENT PLANT MODERNIZATION PROJECT/

 ПРОЕКТ МОДЕРНІЗАЦІЇ БОРТНИЦЬКОЇ СТАНЦІЇ АЕРАЦІЇ

(Loan Agreement No.: UKR-P2 / Кредитна угода, №: UKR-P2)

The Private Joint Stock Company “Kyivvodokanal” (KVK) invites sealed Bids from eligible Bidders for the construction and completion of Bortnychi Sewage Treatment Plant Modernization Project within the framework of Project Reconstruction of the Wastewater Treatment Facilities and Construction of the Technological Line of Sludge Treatment and Disposal of the Bortnychi Station of Aeration (“the Works”). 

ПрАТ «АК «Київводоканал» запрошує прийнятних претендентів взяти участь в процедурі закупівлі робіт щодо реалізації Проекту модернізації Бортницької станції очищення стічних вод, в рамках проекту «Реконструкція споруд очистки стічних каналізаційних вод та будівництво технологічної лінії по обробці та утилізації осадів Бортницької станції аерації» (далі – «Роботи»).

Eligible bidder for the work shall be required to be Japanese company or Consortium/Joint Venture of Japanese and Ukrainian company(s) in accordance with the application of the JICA document Operational Rules of Special Terms for Economic Partnership (STEP) of Japanese ODA Loans, dated 20 February 2017.

Прийнятним для виконання Робіт є Претендент,  що представлений компанією із Японії або Консорціумом/Спільною діяльністю японської(их) та української(их) компаній, у відповідності до положень «Операційних правил спеціальних умов економічного співробітництва (STEP) японської допомоги розвитку (ODA)» від 20 лютого 2017 року Японського агентства міжнародного співробітництва (JICA). 

The works comprise the following Components:

Component 1: Technical re-equipment of Block 2 and 3 facilities for ensuring regulatory treatment of the total volume of sewage water for the period of construction of new Block 1 with arrangement of a system for deodorization of air from Blocks’ facilities.

Роботи включають в себе наступні Пускові комплекси:

Пусковий комплекс 1: Технічне переоснащення споруд 2-го та 3-го блоків з метою забезпечення нормативної очистки всього об’єму стічних вод на період будівництва нового 1-го блоку з влаштуванням системи дезодорації повітря від споруд блоків. 

Component 2: Construction of the section of mechanical dewatering of sewage sludge.

Пусковий комплекс 2: Будівництво цеху механічного зневоднення осадів стічних вод. 

Component 3: Construction of technological line of sewage sludge disposal.

Пусковий комплекс 3: Будівництво технологічної лінії утилізації осадів стічних вод.

Component 4: Construction of new Block 1.

Пусковий комплекс 4: Будівництво нового 1-го блоку.

The procedure of distribution of the bidding documents shall be as follows:

 

1) Interested bidder is requested to submit an official letter of intention to purchase bidding documents with brief company profiles for confirmation of bidder’s eligibility within the period below:

Period: 18th March to 22nd March 2019

Процедура отримання тендерної документації здійснюється за зазначеними нижче етапами:

 

1) Протягом зазначеного нижче періоду зацікавлені учасники мають надіслати офіційного листа про намір покупки тендерної документації, який в тому числі має містити короткий профіль компанії для підтвердження відповідності учасника вимогам.

Період: з 18-го березня по 22-ге березня 2019 року

2) In reply to the letter, KVK issues an official letter of invitation to bid with detailed information within the period below:

 

Period: 25th March to 29thMarch 2019

 *All correspondence on 1) and 2) shall be made through e-mail. The original ones shall be provided when bidding documents are distributed. 

2) Після отримання згаданого вище листа, протягом зазначеного нижче періоду ПрАТ «АК «Київводоканал» надсилає офіційний лист-запрошення з детальною інформацією щодо участі в торгах.

Період: з 25-го березня по 29-те березня 2019 року

* Уся кореспонденція за пунктами 1) і 2) має надсилатися електронною поштою. Оригінали документів надаються на етапі надання тендерної документації.

3) A complete set of bidding documents (soft copy on DVD) shall be collected at the following KVK Office during office working time from the KVK’s acknowledgement receipt date, upon receipt of payment slip (remittance advice) in the amount of two hundred twenty thousand Ukrainian hryvnias (UAH220,000) issued by a bank and Declaration of Purchaser of Bidding Documents for Bortnychi Sewage Treatment Plant Modernization Project as attached. 

Period: 1st April to 17thApril 2019 (Monday to Thursday, from 8:00 a.m. to 5:00 p.m., Friday from 8:00 a.m. to 4:00 p.m.).

*Local time in Ukraine is indicated throughout this document.

3) Протягом зазначеного нижче періоду, комплект тендерної документації (в електронному вигляді на DVD) можна одержати в офісі ПрАТ «АК «Київводоканал» за нижчезазначеною адресою в робочий час з моменту отримання підтвердження від ПрАТ «АК «Київводоканал» про перерахування товариству коштів у розмірі двісті двадцять тисяч гривень (220 000 гривень) та надання квитанції про сплату (повідомлення про грошовий переказ) з банку, а також підписання Декларації покупця тендерної документації за Проектом модернізації Бортницької станції аерації.

Період: з 1-го квітня по 17-те квітня 2019 року (з понеділка по четвер з 8:00 до 17:00, п’ятниця з 8:00 по 16:00).

*У цьому документі зазначений місцевий час в Україні. 

Address: PrJSC “Kyivvodokanal”, 1 a, Leiptsyzka St., 6 floor, office 605, Kyiv, 01015, Ukraine. 

Telephone: +38-(044)-200-73-23

E-mail: tenderjica@vodokanal.kiev.ua

Contact persons:       

Roman Petlenko (Mr.)

Katerina Karpenko (Ms.)

Адреса: ПрАТ «АК «Київводоканал», Україна, м. Київ, 01015, вул. Лейпцизька, 1а, 6 поверх, каб. 605

Телефон: +38-(044)-200-73-23

E-mail: tenderjica@vodokanal.kiev.ua

Контактні особи:        

Петленко Роман

Карпенко Катерина