Щоквартальний звіт щодо виробничої діяльності

Основні технічні характеристики виробничої діяльності ПрАТ «АК «Київводоканал»   за II квартал 2021 року:

 

№ з/п

Основні фактичні технічні показники виробничої діяльності Товариства

Одиниця

виміру

з 01.01.2021              по 31.03.2021

І

ІІ

ІІІ

ІV

1.

Піднято води з усіх джерел питного водопостачання, у тому числі: 

тис м3

60 127,85

1.1.

      -  з поверхневих джерел

тис м3

54 575,85

1.2.

      -  з підземних джерел

тис м3

5 552,00

2.

Середньодобовий обсяг підйому води

тис м3/добу

660,75

3.

Витрати питної води на технологічні потреби до мережі

тис м3

3 641,89

4.

Втрати води до мережі

тис м3

372,79

5.

Подано питної води в систему подачі і розподілу води (ПРВ)

тис м3

56 113,17

6.

середньодобовий обсяг подачі води у систему подачі і розподілу води

тис м3/добу

616,63

7.

Витрати питної води на технологічні потреби з мережі

тис м3

603,28

8.

Втрати та необлічені втрати питної води з мережі

тис м3

11 047,20

9.

Частка втрат та необлічених втрат питної води з мережі (норматив 26,91 %)

%

18,37

10.

Технологічні витрати питної води до мережі та з мережі

тис м3

4 245,17

11.

Частка технологічних витрат питної води до мережі та з мережі від піднятої води з усіх джерел (норматив 13,14%)

%

7,06

12.

Втрати та необлічені втрати питної води до мережі та з мережі

тис м3

11 419,99

13.

Частка втрат та необлічених втрат води до мережі та з мережі від піднятої води з усіх джерел (норматив 27,53 %)

%

18,99

14.

Загальний обсяг реалізації питного водопостачання всім споживачам

тис м3

44 462,68

15.

Загальна протяжність водопровідних мереж, що перебувають у володінні та користуванні (на балансі) Товариства, у тому числі:

км

4 318,03

15.1.

        - водоводів

км

399,95

15.2.

        - вуличної мережі

км

2 626,91

15.3.

        - внутрішньоквартальної та дворової

км

1 291,17

16.

Частка амортизованих мереж

%

73,70

17.

Ветхих та аварійних мереж

км

2 003,70

18.

Частка ветхих та аварійних мереж

%

46,40

19.

Ліквідовано аварій та пошкоджень на водопровідних мережах

одиниць

350

20.

Обсяг пропуску та очищення стічних вод на очисних спорудах  Бортницької станції аерації

тис м3

65 821,15

21.

Середньодобовий обсяг пропуску та очищення стічних вод на очисних спорудах Бортницької станції аерації

тис м3/добу

723,31

22.

Загальний обсяг реалізації стічних вод від усіх споживачів

тис м3

43 683,74

23.

Загальна протяжність каналізаційних мереж, що перебувають у володінні та користуванні (на балансі) Товариства, у тому числі:

км

2 741,93

23.1.

       - головних самопливних колекторів 

км

167,03

23.2.

       - напірних колекторів

км

157,03

23.3.

       - вуличної мережі

км

1 048,09

23.4.

       - внутрішньоквартальної та дворової мережі

км

1 367,60

24.

Частка амортизованих мереж

км

62,13

25.

Ветхих та аварійних мереж

км

824,12

26

Частка ветхих та аварійних мереж

%

30,06

27.

Ліквідовано аварій на каналізаційних мережах

одиниць

21

28.

Ліквідовано засмічень у каналізаційних мережах

одиниць

2 803

II Економічні характеристики

 За 6 місяців 2021 року ремонтна програма ПрАТ "Ак "Київводоканал" була профінансована на 92,3 млн. грн з урахуванням ПДВ. Ступынь зносу основних фондыв у цылому по Товариству станом 31.03.2021 становить понад 63%.

З метою забезпечення належного рівня заробітної плати, мотивації та підвищення продуктивності праці працівників Товариства, які задіяні у наданні послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, а також на виконання затвердженої структури тарифів на послуги з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, за 6 місяців 2021 року було підвищено рівень середньомісячної заробітної плати штатних працівників на 10, 2% в порівнянні до 6 місяців 2020 року, який склав 15 153,0 грн.

Товариство у І півріччі 2021 року працювало за тарифами, встановлкеними постановами НКРЕКП від 25.01.2019 № 59 та від 16.12.2020 № 2499.

  ІІІ Інвестиційна програма

За 6 місяців 2021 року інвестиційні програми ПрАТ "Ак "Київводоканал" були профінансовані на 114,4 млн. грн з урахуванням ПДВ.