Технічний департамент

department

Контакти

Поштова адреса:

вул. Богатирська, буд. 3в, м. Київ, 04212

КЕРІВНИЦТВО:

 • Київський Юрій Володимирович - директор департаменту
 • Семеняк Артем Олексійович - головний інженер

ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ І ЗАВДАННЯ ДЕПАРТАМЕНТУ:

 • Забезпечення структурних підрозділів Товариства автомобільним транспортом, спеціальним транспортом, будівельною технікою.
 • Виконання капітальних, поточних, аварійних ремонтів енергомеханічного устаткування, кабельних ліній, вентиляційного устаткування та санітарно-технічного устаткування що відносяться до структурних підрозділів Товариства.
 • Проведення електротехнічних випробувань електромеханічного обладнання та електрозахисних засобів, електрозахисту обладнання, та заземлення об’єктів Товариства.
 • Виконання неруйнівного контролю (вібраційного, тепловізійного, лазерне центрування валів агрегатів) стану основного технологічного устаткування та пристроїв.
 • Виконання технічного огляду, випробування (неруйнівними методами контролю: візуально-оптичний, ультразвуковий, магнітопорошковий, капілярний) експертне обстеження (технічне діагностування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки: - технологічне устаткування хімічної промисловості, хлорвикористовуючих виробництв; - устаткування напругою понад 1000 В; - парові та водогрійні котли теплопродуктивністю понад 0,1 МВт; - трубопроводи пари та гарячої води з робочим тиском понад 0,05 МПа, крім автомобільних газових балонів, що є ємностями для газового моторного палива; - вантажопідіймальні крани і машини, ліфти, ескалатори, пасажирський конвеєри, підйомники та колиски для підіймання працівників
 • Проведення інструментального вимірювання та лабораторного дослідження небезпечних та шкідливих факторів виробничого середовища, трудового процесу для санітарно-гігієнічного контролю та атестації робочих місць за умовами праці.

В рамках реалізації функцій і завдань  з 2018 року в межах технічного департаменту запроваджено систему менеджменту якості у відповідності до міжнародного гармонізованого стандарту якості ДСТУ ISO 9001:2015.

Політика технічного департаменту ПрАТ «АК «Київводоканал» в сфері якості базується на засадах міжнародного гармонізованого стандарту якості ISO 9001.

Моніторингу, вимірюванню, аналізу та оцінюванню підлягають всі процеси системи менеджменту якості технічного департаменту.

Моніторинг та аналіз процесів системи менеджменту якості проводиться з метою відстеження ступеня досягнення запланованих результатів, їх подальшого покращення. Для моніторингу і вимірювання процесів системи менеджменту якості використовується також інформація про результати роботи структурних  підрозділів  технічного департаменту ПрАТ «АК»КИЇВВОДОКАНАЛ».

До системи показників процесів системи менеджменту якості входить оцінювання відповідності процесів   вимогам  зовнішніх та внутрішніх споживачів, взаємодіючих структурних підрозділів.

Кількісна оцінка показників результативності процесів, які виконують окремі працівники, а також структурні підрозділи, формується через зазначення кількості переліку робіт, що не були виконані. Ці показники характеризують ступінь забезпеченості ресурсами та правильність виконання роботи окремими працівниками, структурними підрозділами. Для отримання об’єктивної інформації про відповідність результатів визначеним цілям передбачаються процедури моніторингу та вимірювання процесів, що включають:

 • Планування та складання графіків відповідних перевірок;
 • Організація та проведення перевірок;
 • Документальне оформлення результатів;
 • Ведення обліку й аналізу отриманої інформації;
 • Розробку та контроль виконання коригувальних дій;
 • Аналіз ефективності прийнятих коригувальних дій;
 • Розробку та контроль виконання запобіжних дій;
 • Аналіз ефективності прийнятих запобіжних дій з боку вищого керівництва.

В штаті технічного департаменту налічується 1190 осіб, з них 192 інженерно-технічних працівників та 998 робітників, які охоплюють 49 робітничих професій.

 

СТРУКТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ: