2017-ий для Київводоканалу особливий, адже саме у цьому році підприємство відзначило своє 145-річчя!

Наша історія

 

________________________________________________
 
 

Так, у 1869 році Київська міська Дума зібрала засідання з питань водопостачання міста, на якому розглянула проекти з Америки та Австрії. Однак у результаті зупинилися на варіанті вітчизняного інженера Аманда Струве. Проект водопостачання Києва був затверджений ще в 1864 році. Але тільки через п’ять років зібрали підприємців, готових фінансувати роботи, та поінформували про можливість будівництва централізованого водопроводу. У січні 1871 року створили акціонерне Київське товариство водопостачання, головою якого призначили Струве.

 

А 22 травня 1871 року урочисто заклали перші споруди централізованого водопроводу. Джерелом водопостачання обрали річко Дніпро, неподалік від Володимирського узвозу.

 

1 березня 1872 року було запущено першу чергу міського водогону. З цього дня підприємство почало брати з абонентів плату за користування водою. Та ця дата стала точкою відліку в водопостачанні Києва. Повністю будівельні роботи завершили у вересні 1872 року.

 

________________________________________________

 

Історія Київводоканалу за 270 секунд 

 

________________________________________________

 

Головні споруди київського водопроводу розміщувалися на Набережній Дніпра, поблизу Володимирського узвозу. Резервуари і водонапірні башти розташовувалися на найвищих точках міста – на Володимирській гірці та в Царському саду.

Також пропонуємо переглянути альбом історичних фотографій:

 

2017 is special for Kievvodokanal, because it’s the year the company celebrates its 145th anniversary!

Наша історія

 

________________________________________________
 
 

So, in 1869, the Kyiv City Duma held a meeting discussing water supply issues in the city and giving consideration to American and Austrian projects. But, as a result, Amanda Struve who is recognized as a native engineer. 1864, the water supply project was approved in Kiev. However, only five years later, entrepreneurs, who were ready to pour cash into the work, were gathered together and informed about the possibility of building a centralized water supply. In January 1871, Kiev joint-stock company of water supply was established, headed by Struve.

 

May 22, 1871 the first edifices of a centralized water supply were solemnly established. Dnipro river, which is not far from Volodymyrsky Uzviz, was chosen as the source of water supply.

 

March 1, 1872, the first stage development of city water supply was launched. From this day on, the company started charging its customers for water usage. Hence, this date has become a starting point for supplying Kiev with water. All construction works were completely over in September, 1872.

 

________________________________________________

 

History of Kievvodokanal within 270 seconds 

 

________________________________________________

 

The main constructions of Kiev water supply were located on the Dnipro River, near Volodymyrsky Uzviz. Reservoirs and water towers were located at the highest points of the city - on the Vladimirsky hill and in the Tsar's garden.

In this column, you can find lots of different interesting facts from the history of Kiev water supply that are published weekly.

Також пропонуємо переглянути Also, we suggest taking a look at an album of historical photos: