Обговорення проекту реконструкції Бортницької станції аерації

Проект реконструкції

В результаті реалізації проекту реконструкції БСА, з’являться додаткові технологічні лінії, процес обробки стічних вод і осаду стане більш глибокий, а сама станція стане компактнішою. Площа основного виробництва БСА з існуючих на сьогодні 151 га скоротиться до 120 га, що дасть можливість збільшити відстань від БСА до житлової забудови Києва орієнтовно на 1 км.

Проект складається з двох черг будівництва, в кожній з яких по 5 пускових комплексів.

Перший пусковий комплекс передбачає виконання робіт на спорудах механічного очищення та первинних очисних спорудах Блоку 2 і Блоку 3, реконструкцію існуючих споруд вторинної обробки для Блоку 2 та реконструкцію частини існуючих споруд вторинної обробки для Блоку 3, а також буде впроваджено заходи з деодорації повітря, а отже – вирішено питання з розповсюдженням неприємного запаху.

Другий пусковий комплекс передбачає облаштування гравітаційного згущувача осаду, споруд для механічного згущування та зневоднення осаду, адміністративної будівлі і будівлі лабораторії.

Третій пусковий комплекс передбачає влаштування установок для термоутилізації мулу.

Четвертий пусковий комплекс передбачає будівництво нових споруд механічного очищення, первинних та вторинних очисних і споруд доочищення та дезінфекції для першого блоку.

П'ятий пусковий комплекс включає роботи з підготовки майданчику для реалізації пускових комплексів з 1 по 4.

Шостий та сьомий пускові комплекси передбачають реконструкцію каналізаційних насосних станції «Позняки» та «Правобережна» з влаштуванням систем дезодорації повітря.

Восьмий та дев’ятий пускові комплекси передбачають будівництво нового першого блоку та реконструкцію споруд третього блоку станції.

Десятий пусковий комплекс передбачає реконструкцію магістрального каналу очисних стічних вод, розсіюючих випусків та будівництво автогосподарства і ремонтних цехів.

Завантажити презентацію проекту

Матеріали громадських слухань:

1. Постанова КМУ від 29 червня 2011 р. № 771 Про затвердження Порядку залучення громадськості до обговорення питань щодо прийняття рішень, які можуть впливати на стан довкілля

2. Презентації доповідачів:

3. Заява про екологічні наслідки

4. Матеріали громадських обговорень 

5. Протокол громадських слухань

6. Отримані пропозиції щодо проекту:

    • Клюс Володимир Павлович
    • Гриша
    • ТОВ «Кальматрон Україна»
    • Іван Григорович
    • Самокиш А. В.

7. Звіт