Департамент управління персоналом

Контакти

Поштова адреса:

01015, вул. Лейпцизька, 1А

(044) 280-27-41

КЕРІВНИЦТВО:

 • Тьокін Дмитро Миколайович - Директор департаменту

Департамент управління персоналом  займається формуванням  кадрової політики Товариства, здійсненням аналітичної та організаційної роботи з кадрового менеджменту, набором персоналу та задоволенням потреб Товариства у кваліфікованих кадрах.

Підрозділ здійснює наступні функції:

 • Організовує роботу по забезпеченню Товариства працівниками потрібних професій, спеціальностей і кваліфікації згідно з рівнем та профілем отриманої ними підготовки і ділових якостей.
 • Здійснює прийом громадян з питань наймання, звільнення, переведення, контролює розміщення і правильність використання праці працівників Товариства.
 • Здійснює прийом і розміщення молодих фахівців відповідно до отриманої ними в навчальному закладі спеціальності, організовує разом з керівниками  структурних підрозділів проведення їхнього стажування, проводить виховну роботу.
 • Аналізує склад персоналу за професіями, освітою, віком, складає відповідні звіти.
 • Забезпечує професійне навчання персоналу.
 • Організовує роботу кваліфікаційних та атестаційних комісій, проведення атестації інженерно-технічних працівників.
 • Організовує своєчасне оформлення прийому, переведення і звільнення працівників відповідно  до  трудового  законодавства; веде облік особового складу; видає довідки про дійсну і минулу трудову діяльність працівників; веде  встановлену документацію по кадрах, а також готує  матеріали для представлення працівників до заохочень і нагород.
 • Забезпечує підготовку документів, необхідних для призначення пенсій працівникам Товариства і їх родинам, подання їх в Управління пенсійного фонду.
 • Спільно з керівниками структурних підрозділів складає графіки відпусток працівників Товариства, контролює їх дотримання.
 • Контролює дотримання працівниками Товариства трудової дисципліни та Правил внутрішнього трудового розпорядку
 • Складає встановлену звітність по роботі з кадрами.
 • Оформляє необхідні документи на керівників і спеціалістів, від’їжджаючих у відрядження.
 • Оформляє, зберігає трудові книжки, своєчасно вносить в них необхідні записи.
 • Оформляє особові справи, картки на працівників, які приймаються на роботу. Систематично перевіряє особові справи і вносить в них необхідні зміни.
 • Готує накази по особовому складу про прийняття, переведення, звільнення  працівників; про надання відпусток, відрядження, про заохочення, накладення  дисциплінарних стягнень; здійснює їх реєстрацію, формування у справи відповідно до номенклатури справ та забезпечує їх поточне зберігання.
 • Бере участь у підготовці проектів колективного договору, правил внутрішнього трудового розпорядку.
 • Розглядає подання та інші документи структурних підрозділів щодо заохочень та нагородження працівників, готує відповідні документи для подання до державних органів та вищих організацій, веде відповідний облік.
 • Надає методичну допомогу керівникам структурних підрозділів Товариства з питань роботи з кадрами.

До складу Підрозділу входять:

-              відділ кадрів головного офісу;

-              відділ кадрів Департаменту експлуатації водопровідного господарства;

-              відділ кадрів Департаменту експлуатації каналізаційного господарства;

-              відділ кадрів технічного департаменту;

-              група по роботі з кадрами розрахункового департаменту.